Něco málo o nás

Jsme lidé, kteří našli smysl svého života ve vztahu s Ježíšem Kristem. Snažíme se žít naše životy podle Bible, o které věříme, že je Božím slovem. 

Naše životní přesvedčení by se dalo shrnout do jednoduchého výroku, který je starý už přes dva tisíce let. 

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sebe samého.

Ano, jsou to slova Ježíše, které změnily svět. A na základě těchto slov se snažíme žít naše životy. Prakticky.

Náš misijní sbor funguje již od roku 2007 v Třinci na Sosně.