Termín: 14. – 16. června 2024
Hlavní řečníci: Dawid a Ryszard Krzywy

Na prorockém campu potkáte zapálené lidi, kteří každý den zažívají Boží dílo! Budeme se zde učit nejen teorii, ale i praxi, aby každý mohl růst ve svém prorockém obdarování. Účastníci získají nové nástroje pro efektivní službu ve své místní komunitě. Zažijete s námi Boží jednání uprostřed krásné přírody. Bude to intenzívní čas přebývání v Boží přítomnosti, v modlitbách a chválách. Chceme rozněcovat dar, který nám Bůh dává a žádným darem nebudeme pohrdat.

„Neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky.“ Izajáš 44:3

Registraci a další informace naleznete na https://forms.gle/vtpfqNYMp87dxBf99